Disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan DRU Verwarming B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. DRU Verwarming B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van DRU Verwarming B.V. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van DRU Verwarming B.V.
 

Privacy Statement

Verwerking van je persoonlijke gegevens door DRU Verwarming B.V. is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van de genoemde wet.

DRU Verwarming B.V. is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van jouw gegevens.

Deze site gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site en/of aanmelden bij de nieuwsbrief ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ook ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens door DRU Verwarming B.V.. Eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement worden op het moment van ingang op deze site gepubliceerd.

Op diverse pagina's op deze site kan men vragen om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een brochure, persoonlijke gegevens op te geven zoals je naam, adres en e-mail adres.
Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hier geldt dat jouw gegevens alleen aan derden worden verstrekt als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is. Indien je een product of dienst via deze site bestelt, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens of een deel hiervan worden doorgegeven aan een dienstverlenende organisatie aan DRU Verwarming B.V.

DRU Verwarming B.V. gebruikt de gegevens die via www.drufire.com en al haar landen-/talen websites verzameld zijn om je op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze producten en diensten.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het verrichten van de (online) diensten, waarvoor jij je op het moment van achterlaten van de gegevens aanmeldt.

Indien je over het internet surft, stel je, wellicht zonder dat je zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over jou te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-nummer" van jouw PC, besturingssysteem, internet browser die je gebruikt en de laatste internetpagina die je bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd.

Voor zover de DRU Verwarming B.V. dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. DRU Verwarming B.V. houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de site een bepaalde internet browser gebruikt.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft jou als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke gegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft jou tevens het recht van verzet.

Ook conform de wet kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien je geen prijs stelt op aanbiedingen (Direct Marketing, Telemarketing en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door DRU Verwarming B.V., stuur je hiervoor een brief, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer, naar:

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021
6921 RW Duiven
Nederland

Verberg balk
Vergelijken