Storingzoeker - Mertik GV60

2.09 Ontstekingsprocedure

Ontvanger
Controleer of de ovale knop op het gasregelblok. 
Staat deze op 'MAN'? Draai deze dan op 'ON'.

Vertraagde ontsteking hoofdbrander(s)
Controleer of het gas naar de hoofdbrander loopt (± 3-5 sec. na het motorgeluid). Hierna moet(en) de brander(s) binnen 10 sec. en zonder 'plof-geluid' (gedeeltelijk) ontsteken.

Indien de brander(s) niet ontsteken, stop dan onmiddelijk de ontstekingsprocedure (potentieel gevaarlijke situatie)!

Controleer nu eerst onderstaande zaken:
- Zijn de blokken of kiezels juist gepositioneerd?
- Zijn de brandergaatjes (plaatselijk) geblokkeerd? Verwijder eventueel stof.
- Ontbreekt het vermiculiet?
- Liggen er chips op de brander?
- Is het vermiculiet gelijkmatig over de brander(s) verdeeld?

PowerVent® (indien aanwezig)
Raadpleeg handleiding PowerVent® hoe onderstaande controles uitgevoerd kunnen worden.

Controleer:
- Gaat er 230V naar besturingsunit en ventilator?
- Zijn de drukmeetslangetjes verkeerd aangesloten, lek of geblokkeerd?
- Is de drukinstelunit te hoog ingesteld?
- Is de weerstand in de rookgasafvoer te hoog?
- Werkt de ventilator correct?
- Werkt de magneetklep correct?
- Werkt de besturingsunit correct?
- Werkt de druksensor correct?

Verberg balk
Vergelijken