Storingzoeker - Mertik GV60

2.15 Gas, lucht en rookgasafvoer

Controleer:

Gas toevoer
Controleer of de waakvlam kleiner/zwakker wordt wanneer de hoofdbrander (of een ander gasverbruikend apparaat) ontsteekt. Als dit het geval is, is de branderdruk te laag.

Verbrandingslucht toevoer
Indien de vlammen dansen (ongelijk) op de brander kan dit duiden op een gebrek aan verbrandingslucht.
 

Controleer onderstaande zaken:
- Is het rookgasafvoersysteem toelaatbaar?
- Zijn er eventuele verstoppingen?
- Is het toestel en de rookgasafvoer correct afgesteld (luchtinlaatgeleider, restrictieschuif, smoorring)?
- Is de juiste gevel-/dakdoorvoer gebruikt (merk DRU)?
- Mondt de gevel-/dakdoorvoer uit in de voorgeschreven vlakken (vrij van eventuele verstoring door muren en daken)?

Meer informatie over bovenstaande zaken vindt u in de handleiding.

! PowerVent®? Controleer of de drukinstelunit correct is afgesteld (zie handleiding).

Waakvlambrander
Is de waakvlam te zwak (vervuild)? En wordt deze door het ontsteken van de hoofdbrander bij de thermokoppel weggetrokken?
 

Neem dan de wartel en waakvlamleiding los, verwijder vervolgens het waakvlamspuitstuk (laat deze niet vallen). Maak het spuitstuk schoon met perslucht (bijv. fietspomp).
 

Verberg balk
Vergelijken