Garantievoorwaarden

DRU vergoedt aan de dealer eventuele defecte onderdelen. Voor deze aanvullende onderdelengarantie van nog eens 3 jaar gelden de hieronder staande voorwaarden:

1. Voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen DRU verwarming B.V. en de deelnemende dealer.
1.2. Deze voorwaarden zijn tevens om consumenten te informeren over de werkwijze van dit garantieplan.
1.3. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie moet het product door uw DRU dealer op MyDRU worden geregistreerd.

2. Producten 
2.1. Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op de gas(sfeer) haarden zoals
gepubliceerd in de gashaarden brochure van DRU.
2.2. De garantie is beperkt tot haarden die zijn geplaatst in Nederlandse en Belgische woningen. Deze
verlengde garantie geldt dus niet voor plaatsingen in woningen buiten Nederland of België.
2.3. De garantie is beperkt tot geplaatste haarden geleverd aan individuele consumenten. Projectmatig geleverde haarden vallen buiten deze garantieregeling. 
2.4. De garantie is uitsluitend van toepassing op de haard zelf en dus niet op de installatiematerialen
en afvoerpijpen, e.d.
2.5. De garantie is uitsluitend van toepassing indien het product geleverd en geïnstalleerd is door een
DRU dealer die deelneemt aan het DRU Care® programma van aanvullende garantie.

3. Termijn en dekking
3.1. De aanvullende garantie geldt van het 3e tot en met het 5e jaar na datum van aankoop.
3.2. De aanvullende garantie is uitsluitend geldig indien de dealer de haard heeft geregistreerd op MyDRU binnen 30 dagen na installatie van de haard of uiterlijk binnen 60 dagen nadat DRU de haard aan de dealer heeft geleverd.
3.3. De garantie omvat uitsluitend onderdelen. Werkuren en verplaatsingskosten worden aangerekend.

4. Uitgesloten van garantie zijn
4.1. Haarden die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in voorgaande clausules van deze voorwaarden.
4.2. Defecten aan haarden door oneigenlijk gebruik. 
4.3. Haarden waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
4.4. Haarden die gebreken vertonen of niet goed kunnen functioneren, etc. door verkeerde of onjuiste installatie.
4.5. Haarden die vervuild zijn en/of waaraan geen onderhoud is gepleegd.
4.6. Haarden die niet geïnstalleerd zijn met DRU afvoermateriaal.
4.7. Van aanvullende garantie is tevens uitgesloten:
• Glas, keramische houtblokken, batterijen, dichtingen en binnenbekledingen.
• Normale gebruiksslijtage zoals lakbeschadigingen, etc.

5. Afwikkeling van garantie
5.1. De deelnemende dealer dient binnen een periode van 4 weken na datum waarop de storing aan de DRU haard is verholpen elk uitgewisseld onderdeel, in aanmerking komend voor vergoeding gratis te versturen naar DRU Verwarming B.V., Antwoordnummer 4551, 6920 ZX Duiven. Het opgestuurde onderdeel dient te zijn  voorzien van een volledig ingevulde retoursticker.
5.2. DRU onderzoekt het opgestuurde deel. Indien het inderdaad een defect onderdeel is deeluitmakende van dit aanvullende garantieplan zal DRU de netto aankoopprijs aan de dealer crediteren.
5.3. Indien mocht blijken dat het betreffende onderdeel niet defect is zal DRU dit onderdeel aan de dealer retourneren. In dat geval is DRU gerechtigd om verzendkosten en onderzoekskosten à € 50,- aan de dealer in rekening te brengen.

Verberg balk
Vergelijken