Disclaimer & Privacy Statement

Cookieverklaring

Wij zijn op grond van artikel 11.7a van de Telecomwet verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken. Met deze cookieverklaring willen wij u informeren over de door ons gebruikte cookies.
 
Wat is een cookie?
Om u te kunnen informeren over de cookies, willen wij u eerst toelichten wat een cookie is. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. First party cookies zoals bijvoorbeeld functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. Wij gebruiken daarnaast sessie cookies om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op u, tijdens uw bezoek. Denk daarbij aan taalkeuze, ingevulde formulier waardes en winkelwagen functionaliteiten. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.
 
Daarnaast maken wij nog gebruik van third party cookies. Dit zijn cookies van diensten waarvan de site gebruikmaakt. Deze cookies worden ook geplaatst door derde partijen. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
Overigens plaatsen we deze niet-functionele cookie pas, nadat u hiermee akkoord bent gegaan.
 
Analytische cookies
Naast bovenstaande cookies maken wij via onze website gebruik van een cookie die geplaatst wordt door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, Google AdWords en de Google Dynamic Remarketing diensten. De reden dat wij gebruik maken van deze cookies, is dat wij zo kunnen bijhouden hoe vaak onze website wordt bezocht. Ook krijgen wij zo inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken en kunnen wij u zoveel mogelijk ondersteunen bij het vinden van een juiste haard. De door ons verzamelde gegevens zullen worden verwerkt en geanalyseerd door een externe partij. Wij hebben deze partij niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan uit de tussen ons gesloten overeenkomst blijkt. Op die manier zorgen wij ervoor dat de ervaring van onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Het lijkt ons goed op te merken dat de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Zie de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Het privacybeleid van Google vindt u hier.
 
Qualaroo
Omdat wij het van groot belang vinden dat onze bezoekers positieve ervaringen hebben bij het gebruik van onze website, willen wij bezoekers hierover naar hun mening vragen. We maken gebruik van Qualaroo om bezoekers te vragen naar hun ervaringen met de website. Hiervoor worden door Qualaroo cookies geplaatst. Wij hebben Qualaroo opdracht gegeven geen IP-adressen van bezoekers op te slaan. Als u meer wilt weten over het cookie en privacybeleid van Qualaroo, klik hier.
 
Social media
Socialmediacookies en cookies van derden worden door de verschillende websites van deze social media zelf geplaatst. Wanneer u in onze webwinkel een socialmediabutton aanklikt, wordt een socialmediacookie geplaatst. De socialmediapartij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een deel van onze website wilt delen. Zo zijn op deze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de betreffende privacy verklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 
Daarnaast is op deze website een Twitterfeed opgenomen. Via deze Twitterfeed wordt een cookie geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookie verwerken.
 
De informatie die deze bedrijven verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en Youtube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en Youtube stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Twitter Privacy Policy: https://twitter.com/privacy/
LinkedIn Privacy Policy http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&...
Facebook Privacy Policy: http://www.facebook.com/about/privacy/
Pinterest Privacy Policy: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy
YouTube Privacy Policy:  https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
 
Cookies verwijderen
Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
 
Aanpassen cookieverklaring
Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze organisatie of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar ons cookiebeleid.
 

Disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan DRU Verwarming B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. DRU Verwarming B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van DRU Verwarming B.V. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van DRU Verwarming B.V.
 

Privacy Statement

Verwerking van je persoonlijke gegevens door DRU Verwarming B.V. is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van de genoemde wet.

DRU Verwarming B.V. is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van jouw gegevens.

Deze site gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site en/of aanmelden bij de nieuwsbrief ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ook ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens door DRU Verwarming B.V.. Eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement worden op het moment van ingang op deze site gepubliceerd.

Op diverse pagina's op deze site kan men vragen om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een brochure, persoonlijke gegevens op te geven zoals je naam, adres en e-mail adres.
Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hier geldt dat jouw gegevens alleen aan derden worden verstrekt als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is. Indien je een product of dienst via deze site bestelt, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens of een deel hiervan worden doorgegeven aan een dienstverlenende organisatie aan DRU Verwarming B.V.

DRU Verwarming B.V. gebruikt de gegevens die via www.drufire.com en al haar landen-/talen websites verzameld zijn om je op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze producten en diensten.

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021
6921 RW Duiven
Nederland

Verberg balk
Vergelijken