Storingzoeker - Mertik GV60

2.17 Vlambeeld

Vlammen te laag?
- Controleer branderdruk.(A)
- Controleer pakking van de glasruit
- Controleer aansluiting glasruiten (zonder kieren) bij 2- en 3-zijdige toestellen.

Vlammen te hoog?
- Controleer voordruk.(B)
- Controleer branderdruk.(A)

Vlammen scheef of ontbrekende stukken op brander?
- Controleer of de houtblokken of kiezels correct geplaatst zijn.
- Controleer of er brandergaatjes geblokkeerd zijn. Verwijder eventueel stof.
- Controleer of het vermiculiet gelijkmatig over de brander(s) verdeeld is.
- Controleer de instelling van de smoorring.

Vlammen te blauw/geel of roetend?
- Controleer of de luchtinlaatgeleider juist gemonteerd is.
- Controleer of de restrictieschuif juist gemonteerd is.
- Controleer de instelling van de smoorring.


Vlammen stikken door te weinig verbrandingslucht?
Bekijk bovenstaande video voor instructies.

Vlammen onrustig door te veel verbrandingslucht?
- Controleer of de luchtinlaatgeleider juist gemonteerd is.
- Controleer of de restrictieschuif juist gemonteerd is.
- Controleer of de verticale lengte van de rookgasafvoer te groot is.
- Controleer pakking van de glasruit
- Controleer aansluiting glasruiten (zonder kieren) bij 2- en 3-zijdige toestellen.

! PowerVent®? Controleer of de drukinstelunit correct is afgesteld of dat de drukmeetleidingen lek zijn (zie handleiding).

Verberg balk
Vergelijken