Heb ik voor het plaatsen van een haard of kachel een bouwvergunning nodig?

Of je voor het plaatsen van een haard of kachel een bouwvergunning nodig hebt, hangt af van de aanpassingen die nodig zijn aan je woning en van je woning zelf. Globaal gesproken heb je geen bouwvergunning nodig als:

  • Er geen (ingrijpende) veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning of de omgeving.
  • De constructie van de woning niet wijzigt.
  • Er geen sprake is van een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht.

Bovendien is het ook afhankelijk van je huidige situatie. Heb je nu al een haard of een kachel, dan is het goed mogelijk dat er geen ingrijpende aanpassingen nodig zijn voor het plaatsen van een nieuwe haard of kachel. Bij het plaatsen van een nieuwe kachel of haard in een woning waar nog geen afvoer of rookkanaal is, kan dit weer anders zijn. Een adviesgesprek met een van onze dealers kan verhelderen of er in jouw woning ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Bovendien weet een dealer uit je omgeving vaak ook meer over de regelgeving in omringende gemeenten.

Op de website van je eigen gemeente vind je uitgebreide informatie over het al dan niet aanvragen van een bouwvergunning, ook wel een omgevingsvergunning bouwen genoemd. Op veel websites kun je vaak meteen een toets invullen waarmee je direct helder krijgt of er in jouw geval een vergunning moet worden aangevraagd.

Meer informatie over bouwvergunningen in een aantal grote gemeenten:

Bouwvergunning haard of kachel bij een monument

Voor monumenten gelden andere regels dan voor reguliere woningen. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen monumenten die de Nederlandse wet kent, namelijk:

  • rijksmonumenten;
  • provinciale monumenten;
  • gemeentelijke monumenten;
  • beschermde stads- en dorpsgezichten.

Voor elk van deze monumenten gelden weer andere regels en verplichtingen, die deels ook weer per gemeente kunnen verschillen. Voor beschermde stads- en dorpsgezichten geldt dat de woning zelf geen monument is, maar dat je bijvoorbeeld niet zomaar aanpassingen aan de buitenkant van de woning mag doen die duidelijk zichtbaar zijn. Controleer dus altijd of je woning niet behoort tot een dergelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor de andere typen monumenten geldt dat de beperkingen nog wat strikter zijn. Meer informatie over het verbouwen van monumenten vind je op de website van de Rijksoverheid. Laat je in ieder geval vooraf goed informeren bij het vervangen van een haard, kachel, rookkanaal of schoorsteen bij een monument. Vraag vooraf informatie op bij je eigen gemeente. Ook onze dealers kunnen met je meedenken over een oplossing die past in je monumentale pand.

Geen bouwvergunning, wel voldoen aan het Bouwbesluit

Ook als je zeker weet dat er geen bouwvergunning nodig is voor het plaatsen van een haard of een kachel, dien je wel te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften, geformuleerd door de Rijksoverheid. Alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen, dienen minimaal aan deze vereisten te voldoen. Ook verbouwingen vallen, in verband met de veiligheid, onder de regelgeving van het Bouwbesluit. Gelukkig kun je erop vertrouwen dat een erkende dealer en installateur de plaatsing en eventuele aanvullende werkzaamheden uitvoert volgens deze wettelijke kaders. Laat de installatie van je nieuwe haard of kachel dus altijd door een vakman uitvoeren. Daarmee voorkom je problemen of zelfs onveilige situaties in een later stadium.

Haarden uit onze collectie

Inzethaard op hout.
100% elektrisch gemak
Inbouwhaard met 100 cm breed vuurzicht.
Verberg balk
Vergelijken