Houthaarden en -kachels in Nederland

Nieuwe cijfers over kachel en (open)haardenmarkt en hun gebruiksintensiteit

Minder dan een kwart van de Nederlandse huishoudens beschikt over een kachel of haard op gas, hout of pellets. In totaal heeft 13,4% van de huishoudens een houthaard of pelletkachel en 10,8% een gashaard of gaskachel. De openhaard gestookt op hout en de vrijstaande houtkachel zijn het meest aanwezig in de woonkamer, ook de gashaard is populair. Zo blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksbureau Right uitgevoerd onder 5.264 respondenten.

60% minder openhaarden in gebruik dan 12 jaar geleden.

Waren er volgens het CBS in 2006 nog 1,3 miljoen houtgestookte (open) haarden en kachels, in 2018 zijn er nog maar 793.000 in gebruik. De grote daling wordt vooral veroorzaakt door het in ongebruik raken van de traditionele gemetselde openhaard. Er zijn er nu 60% minder in gebruik dan pakweg 12 jaar geleden. Volgens de NHK komt dit doordat dit soort open stookplaatsen niet meer in een modern huis met mechanische ventilatie of een WTW systeem passen. Qua rendement heb je er ook al niets aan dus kiest de consument liever voor een houtkachel, houthaard of gashaard met een veel hoger rendement die je wel in een moderne woning kan plaatsen.

20% van de haarden worden niet meer gestookt.

Wanneer de percentages geëxtrapoleerd worden naar Nederland totaal, blijkt dat er in ons land meer dan 1 miljoen houtgestookte kachels in de woningen aanwezig te zijn. Van deze 1.004.000 houtgestookte kachels werd 80% daadwerkelijk gebruikt in de afgelopen 12 maanden, wat neerkomt op 803.200 houthaarden.

1/3 houthaarden en kachels ouder dan 25 jaar.

In 34% van de gevallen blijken de openhaarden en houtkachels ouder dan 25 jaar en meer dan de helft is ouder dan 15 jaar. Overigens staan de haarden en kachels verreweg het meest in vrijstaande koopwoningen en voornamelijk in de provincies Drenthe, Overijsel, Gelderland en Zeeland.

Stoker stookt gemiddeld 2,2m3 aan hout per jaar.

Gemiddeld wordt er ruim 2 kuub aan hout per jaar in de kachels opgestookt. De helft van de gebruikers koopt het hout, de rest krijgt of verzamelt men zelf. 2/3 deel van de stokers gebruikt de haard als bijverwarming niet meer dan 50 dagen per jaar. Bij 80% van de kachels gaat het om bijverwarming. 
Slotsom van het onderzoek.
De slotsom van dit onderzoek betekent dat de bijdrage van 19PJ aan hernieuwbare energie, zoals die door het CBS is berekend, een stuk lager zal uitvallen door deze geringere aantallen en het mindere houtverbruik. Daar staat tegenover dat de emissies door houtstook ook een stuk lager zullen zijn dan tot dusverre berekend. De branche laat dit momenteel herberekenen.

Over het onderzoek

In opdracht van de NHK is een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Right te Zwolle, om beter inzicht te krijgen in het aantal hout- en pelletgestookte haarden en kachels die er binnenshuis in Nederland staan en met welke intensiteit deze door de bewoners gebruikt worden.
Voor het uitvoeren van het onderzoek is een steekproef van n=5.264 respondenten gerealiseerd, waarbij er rekening is gehouden met representativiteit op basis van provincie en aantal koop- en huurwoningen. Daarnaast is de steekproef gewogen op stedelijkheidsklasse. Het veldwerk vond plaats in de periode maart en april 2018. Het complete onderzoek is beschikbaar voor download.

Over NHK

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is de brancheorganisatie voor de haarden en kachelbranche in Nederland. Een platform waar voortdurend de kwaliteit en de installatie van hout, pellet en gasgestookte haarden en kachels wordt bevorderd. De activiteiten van de Stichting NHK worden door zowel fabrikanten (NHK fabrikanten-importeurs) als detaillisten (NHK verkoop-installatie) ondersteund. De NHK heeft 130 leden. De NHK is in
haar rol onder anderen gespreks- en kennispartner voor diverse stakeholders, waaronder de overheid. Voor dit alles vormt de geaccrediteerde Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen een belangrijke basis, gekoppeld aan de Duurzame Energie erkenning en certificering. Deze vakopleiding is door de NHK ontwikkeld.

Haarden uit onze collectie

Houtkachel met eigentijds design.
Modern en milieuvriendelijke houtkachel.
Makkelijk in te bouwen houtkachel.

Verberg balk
Vergelijken