DRU - Onze garantie

De producten van DRU voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Elke kachel ondergaat een groot aantal nauwgezette controles voordat deze de fabriek verlaat. De garantieperiode op onderdelen van het toestel is twee jaar.

Het kan desondanks voorkomen dat er met uw haard iets niet in orde is. Neem in dat geval contact op met uw dealer of installateur. Vermeld hierbij het serienummer van het toestel. Veelal zal uw installateur of dealer het probleem voor u oplossen.

Uw leverancier kan hierbij voor advies of de nalevering van onderdelen (onder garantie) terugvallen op DRU. Als er hierbij problemen optreden kan hij gebruik maken van de DRU Servicedienst. Een van onze monteurs komt dan bij u langs om het probleem te verhelpen. Als het toestel nog onder de garantie valt, en het volgens voorschrift is geïnstalleerd en wordt gebruikt, is dit uiteraard gratis.
DRU levert onderdelen die voor het functioneren van het toestel belangrijk zijn nog tot 10 jaar na afloop van de laatste productieserie.

Heeft u vragen over onze producten of diensten maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij doen onze uiterste best uw vragen zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden.

Dik Geurts garantie

Naast de standaard wettelijke fabrieksgarantie van 2 jaar hebben Dik Geurts toestellen een garantieperiode van 5 jaar op de constructie van de haard. Voor verbruiksmaterialen zoals de ruit, afdichtband, binnenbekledingsplaten en de vlamkeerplaat geldt een garantietermijn van 6 maanden. Let op: Het rookgasafvoerkanaal en de installatie hiervan zijn geen onderdeel van het toestel en vallen daarom niet onder de garantie hiervan.   

De garantie op het toestel vervalt direct bij modificaties/aanpassingen aan het toestel, oneigenlijk gebruik, overbelasting/oververhitting, incorrecte installatie, een missend serienummer/typeplaat en wanneer het toestel in een vochtige en/of onverwarmde omgeving heeft gestaan. Dik Geurts behoudt het recht dit te beoordelen.

Bij normaal gebruik is het is mogelijk dat er over verloop van tijd (lichte) verkleuring van de lak ontstaat. Dit wordt als normaal beschouwd en valt daarom niet onder de garantie.

De dealer is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie op het toestel. Neem voor vragen en/of klachten daarom altijd contact op met de dealer. Na de beoordeling van de klacht en indien het toestel valt binnen de wettelijke garantietermijn van 2 jaar is het mogelijk dat de dealer de hulp inschakelt van een Dik Geurts servicemonteur op locatie. De kosten van het uitwisselen van een toestel buiten de wettelijke garantieperiode van 2 jaar worden niet vergoed.

De datum op het aankoopbewijs wordt gehanteerd als startdatum van de garantieperiode. Bewaar het aankoopbewijs zorgvuldig omdat deze nodig is bij een garantieaanvraag.

Verberg balk
Vergelijken